© 2016 CLS Transport & Rental. Created by Błażej Zelman

Tel: 665 800 832

Szybowcowa 31

54-130, Wrocław

Napisz do nas!

  • Grey Facebook Icon

Szkoda z OC sprawcy a najem pojazdu zastępczego

W przypadku szkody likwidowanej z OC sprawcy poszkodowanym przysługuje pojazd zastępczy na okres likwidacji szkody. Należnościami związanymi z najem pojazdu obciążane jest wówczas Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiedzialne za wypłatę odszkodowania. Wbrew dotychczasowym twierdzeniom Towarzystw Ubezpieczeniowych pojazd zastępczy przysługuje nie tylko przedsiębiorstwom, ale i osobom fizycznym.  
O czym zatem należy pamiętać decydując się na pojazd zastępczy? Czego unikać i na co zwracać szczególną uwagę? Odpowiemy Państwu na kilka najważniejszych pytań. 


1.    Na jaki okres przysługuje samochód zastępczy?


Możliwy okres najmu zależny jest od tego w jakim stopniu został uszkodzony pojazd. Jeżeli pojazd jest zdatny do ruchu, uszkodzenia nie powodują zagrożenia dla innych uczestników ruchu, wówczas pojazd zastępczy przysługuje na czas naprawy samochodu w warsztacie. W przypadku gdy następuje szkoda całkowita bądź pojazd nie jest zdatny do ruchu bez wcześniejszych napraw, w takim przypadku pojazd zastępczy należny jest od daty zdarzenia do momentu naprawy pojazdu lub wypłaty odszkodowania. Jeżeli jednak poszkodowany przy szkodzie całkowitej potrzebował po wypłacie odszkodowania kilku dodatkowych dni na zakup nowego auta, wówczas jest to również zasadny okres najmu pojazdu zastępczego. 

 

2.    Jaki pojazd mogę wynająć?


Poszkodowanemu przysługuje pojazd zastępczy o tej samej klasie bądź niższej. Z uwagi na obowiązek poszkodowanego minimalizacji szkody nie można wynająć pojazdu klasy wyższej – mogłoby to skutkować niepełną rekompensacją należności faktury za najem. 

 

3.    Kto zapłaci należność wynikającą z najmu pojazdu zastępczego?


Ostatecznie, jeżeli najem pojazdu przebiegał zgodnie z obowiązującymi normami przy likwidacji szkody z OC, należność zawsze pokrywa Towarzystwo Ubezpieczeń. Czasem jednak niektóre firmy oferujące najem wymagają pierwotnie zapłaty od poszkodowanego, a dopiero kolejno poszkodowany może zgłosić się do Towarzystwa Ubezpieczeń o zwrot tych kosztów. W związku z powyższym, aby nie nakładać na naszych klientów dodatkowych kosztów, w umowie najmu pojazdu zastępczego wskazujemy, że należnością zostanie obciążone Towarzystwo Ubezpieczeń, a nie najemca.

 

4.    Podatek VAT a najem pojazdu zastępczego


Jeżeli pojazd uszkodzony w skutek wypadku był użytkowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i poszkodowany ma możliwość odliczenia podatku VAT w 50 % lub 100 %, wówczas odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie pomniejszonej o wysokość możliwego odliczenia podatku VAT. Pamiętać jednak należy również, że najemca zobowiązany jest w takim przypadku zapłacić podatek VAT w części jakiej był uprawniony do dokonania odliczenia podatku na rzecz wynajmującemu. W przypadku gdy najemcą jest osoba fizyczna odszkodowanie za wynajem pojazdu zastępczego wypłacane jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń w kwocie brutto, tj. pokrywa całość należnego podatku VAT. 

 

5.    Jak udowodnić zasadny okres najmu pojazdu?


Niestety Towarzystwa Ubezpieczeń dążą do skracania możliwego okresu najmu pojazdu. Ważne jest zatem, aby dokładnie zbierać wszelkie dowody wykazujące prawdziwy okres naprawy samochodu i likwidacji szkody. Na powyższe dokumenty składa się protokół zlecenia naprawy do serwisu, maile oraz decyzje z Towarzystwa Ubezpieczeń wskazujące akceptację kosztorysu warsztatu lub wykonania ponownych oględzin pojazdu itp.. Jeżeli oddajemy samochód do mniejszego warsztatu, wówczas rzadko spotykane jest abyśmy otrzymali protokół przekazania pojazdu do naprawy, dlatego warto w dniu przekazania i odbioru samochodu sporządzić krótkie oświadczenie z pracownikiem warsztatu wskazujące daną okoliczność i datę przekazania pojazdu.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now